Palvelut

FM Siikala KY tarjoaa liikkeenjohdon strategiakonsultointia, asiantuntijapalveluita ja räätälöityjä luentoja. Konsultointien keskeisimpiä alueita ovat strategian rakentaminen organisaatioon, strategian soveltaminen organisaation eri yksiköihin, prosessijohtamisen organisointi ja prosessien kuvaaminen.

Teemme myös liiketoimintasuunnitelmia ja toiminnan tavoitteiden määrittelyjä sekä niiden onnistumista ilmentävien mittareiden etsimistä esim. BSC:a hyödyntämällä. Yrityksen keskeisiä tehtäviä ovat myös palveluiden kilpailuttamiset ja palvelutuotekuvaukset.

Toimin taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana, jäsenenä tai asiantuntijana (AKHA ry). Lisäksi toimin taloyhtiöiden yhtiökokouksissa puheenjohtajana tai asiantuntijana haasteellisten asioiden yhteydessä.
Jos Sinulla on tarvetta tällaiseen, pyydä lisätietoja.

Toteutamme korjaushankkeenne VTT:n tutkimuksessa parhaaksi osoittautuneen toimintamallin periaatteella hyviksi osoittautuneiden yhteistyökumppaneittemme kanssa. Jos Sinulla on näköpiirissä putkisto-, julkisivu- ikkuna- tai kattokorjaus, pyydä meiltä tarjousta kunnossapitosuunnitelmasta (PTS), hankesuunnitelmasta tai projektin johtamisesta. Olen toiminut TEKES:in elinkaariklinikan asiantuntijana ja luennoinut aiheesta jo 14 vuotta. Toteutamme korjaushankkeita elinkaarimallin periaatteella (Elinkaariurakointi 0y), jossa annamme korjaushankkeelle 10 vuoden huoltotakuun.

Olemme toteuttaneet energian säästöä sääennusteeseen perustuvalla lämpötilan ohjauksella (eGain Finland Oy.fi) jo noin 250 kohteessa. Tällä järjestelmällä saadaan aikaiseksi 10 – 20 %:n energiansäästö vuodessa. Samalla asuntojen sisälämpötila saadaan tasaisemmaksi.

Turvallisuusasioissa (T1Consulting Oy) toteutamme esimerkiksi Veivi tuotteellamme kyselyjä, joilla saamme kartoitettua kohteen tai organisaation turvallisuustilanteen. Tämän jälkeen voimme keskustella heikkojen turvallisuusosioiden tehostamisesta.

FM Quality Oy on selkeyttänyt tilapalveluiden tuotteistusta sekä tuotteiden sisältöä ja saatavuutta. Tilapalveluiden vuosiraportti 2010:ssä on esitetty palveluille kriteereitä ja mittareita, joilla palveluita kilpailutetaan ja joiden mukaan raportissamme on arvioitu palvelun tuottajien onnistumista. Olemme muuttaneet aikaisempaa vuosiraporttiamme siten, että nyt olemme ottaneet edellisten lisäksi laajasti alan viimeisimpiä tutkimuksia, tilastoja palvelutoiminnasta sekä erityisesti erilaisia kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä.

Jos kiinteistö ja rakennusalan palvelut kuuluvat toimintasi piiriin tai olet niistä muuten kiinnostunut, ota yhteyttä.

Vuoden julkisivuremontti

Vuoden julkisivuremontti -kilpailussa ehdokkaiden paremmuutta arvioidaan
paitsi onnistuneen teknisen toteutuksen myös mm. kustannustehokkuuden, asukastyytyväisyyden ja suunnitelmallisuuden kannalta.

Kilpailuun osallistuminen