Julkaisut

Juhani Siikala on kirjoittanut oppikirjan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan. Kirjan sähköinen materiaali on ilmaista ja se on ladattavissa: Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan - pdf.

KirjaTämä teos esittelee nykyistä ja tavoiteltavaa toimintaa kiinteistökentässä kiinteistön koko elinkaaren ajalta. Kirja esittelee toimintaperiaatteita ja ajatusmalleja kiinteistönpidosta Facility Managementiin, Property Managementista kiinteistöliiketoimintaan sekä kiinteistösijoittamisesta kiinteistörahastoihin. Julkaisu esittelee myös tutkimus- ja kehittämishankkeita. Painotus on niissä hankkeissa, jotka liittyvät kiinteistöalan elinkaariasioihin, kustannuksiin, painotuksiin, vertailuihin, mittareihin ja lisäarvoihin.

Kirjassa on 457 sivua ja se on ilmestynyt tammikuun lopussa 2000.

Tilapalvelumarkkinoiden vuosiraportti 2010

FM Quality Oy on julkaissut tätä raporttia jo seitsemän vuotta. Raporttia on kehitetty TEKES-hankkeena ja sen avulla pyritään selkeyttämään tilapalveluiden tuotteistusta sekä tuotteiden sisältöä ja saatavuutta. Raportissa on pyritty esittämään palveluille sellaisia kriteereitä ja mittareita, joilla palveluita kilpailutetaan ja toisaalta arvioidaan palvelun tuottajien onnistumista. Raportissa tuotamme yrityskohtaiset palveluiden asiakkaiden arviot erilaisilla mittareilla tarkasteltuna. Lisäksi esitämme alan kehitysnäkymiin liittyviä tulevaisuuden trendejä.

Tavoitteenamme on, että raportti toimii alan organisaatioiden - sekä palveluiden tuottajien että tilaajien – toiminnan suunnittelun ja kehittämisen keskeisenä työkaluna. Tämän raportin tavoitteena on tuottaa tilapalvelumarkkinoille läpivalaisevaa informaatiota markkinoiden olevasta tilanteesta, alan kehittymisestä sekä vaikuttavista muutostekijöistä.

Olemme muuttaneet aikaisempaa vuosiraporttiamme siten, että vuoden 2010 raportissa esittelemme alan viimeisimpiä tutkimuksia, järjestöjen tuottamia tilastoja palvelutoiminnasta sekä erityisesti kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkemyksiä.

Vuoden julkisivuremontti

Vuoden julkisivuremontti -kilpailussa ehdokkaiden paremmuutta arvioidaan
paitsi onnistuneen teknisen toteutuksen myös mm. kustannustehokkuuden, asukastyytyväisyyden ja suunnitelmallisuuden kannalta.

Kilpailuun osallistuminen